Sglefrio ia yng Nghastell Caerffili-Caerphilly Castle Ice RinkSglefrio iâ yng Nghastell Caerffili

Mae Castell Caerffili yn hynod falch o gyflwyno profiad Nadolig anhygoel wrth i’n rinc iâ gael ei chyflwyno am y tro cyntaf y tu mewn i furiau’r lleoliad eiconig yma. Bydd ar agor o ddydd Gwener 23 Tachwedd am 5.00yp ac yn rhedeg tan 4yp dydd Sul 9 Rhagfyr 2018. Ymunwch â ni i fanteisio ar y sglefrio iâ, ymweliad Siôn Corn, bwyd, diod a digon o hwyl yr Ŵyl!


Mwynhewch fynediad diderfyn i 130 o safleoedd gydag aelodaeth Cadw! Gostyngiad o 10% os byddwch chi’n ymuno ar-lein. Aelodaeth Teulu yn dechrau o £36.
Caerphilly Castle Ice Rink

The iconic Caerphilly Castle is proud to present the ultimate Christmas experience as our new ice rink makes its debut inside this fantastic venue. Opening on Friday 23 November at 5.00pm 2018 and running until 4.00pm on Sunday 9 December 2018 you'll be able to join us for ice skating, father Christmas food, drink and plenty of Christmas cheer!Enjoy unlimited access to 130 sites with Cadw membership! 10% discount if you join online. Family Membership from just £36. Recent Events