Crime & Coffee Festival 2019 / Gwyl Straeon Ditectif a Choffi 2019

Love crime fiction? #cdfcrimefest   #GŵylStraeonDitectif

Crime and Coffee festival is back! It’s a feast for crime & thriller fans, held over 3rd-8th June 2019 at Cardiff Central Library Hub and local Community Hubs & Libraries

Welsh Crime writers Belinda Bauer, Amy Lloyd, John Lincoln, Katherine Stansfield, Jasper Fforde, B.E. Jones, Vanessa Savage, Geraint Evans and Catrin Collier (writing as Katherine John) are joined by Mick Finlay, Heidi Perks, Sarah Hilary and many more. With talks, readings and panel discussions, plus a workshop where writers can develop their skills with a published author, there’s a packed bill to enjoy. 

With the aid of the Crime Cymru authors’ collective and Welsh publishers, the festival is especially proud to promote Wales-based crime writers and stories set in Wales. Come and meet the authors who make this a nation of storytellers and hear how they get inside the criminal mind. Also joining us are Welsh language crime writers Gareth W Williams, Gwen Parrott, Alun Davies & Jon Gower.

The Official bookseller of the festival is Griffin Books based in Penarth and the official coffee supplier is Uncommon Ground from Cardiff.

The festival is proudly supported by Bolinda, Crime Cymru, Honno, Gomer, Y Lolfa, Literature Wales, Penguin Random House, No Exit Press, Headline, Harper Collins,  and Cardiff Council.

Tickets are limited, so book in advance to avoid disappointment. Full week tickets are available, plus weekday-only and Saturday only tickets.


Photographers will be present, if you do not wish to be photographed please notify a member of staff at the venue.

Any remaining tickets will be available from the venue on the day; cash purchases only.

All details are correct at time of publication.

All events are subject to change.

Refunds can only be made if there is a major change to the program or we ourselves cancel the event.

Tel: 02920 780 961 or 02920 871 054Caru straeon trosedd? #GŵylStraeonDitectif #cdfcrimefest

Mae gŵyl Straeon Ditectif a Choffi yn ôl! Mae’n wledd ar gyfer ffans straeon trosedd a chynnwrf, a gynhelir o 3 i 8 Mehefin yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd ac mewn Hybiau a Llyfrgelloedd Cymunedol lleol.

Bydd Mick Finlay, Heidi Perks, Sarah Hilary a llawer mwy yn ymuno â'r awduron trosedd o Gymru, Belinda Bauer, Belinda Bauer, Amy Lloyd, John Lincoln, Katherine Stansfield, Jasper Fforde, B.E. Jones, Vanessa Savage, Geraint Evans a Catrin Collier (sy’n ysgrifennu dan y ffugenw Katherine John). Gyda sgyrsiau, darlleniadau a thrafodaethau panel yn ogystal â gweithdy lle caiff ysgrifenwyr ddatblygu eu sgiliau gydag awdur cyhoeddedig, mae rhaglen lawn dop i’w mwynhau.

Gyda chymorth cydweithfa awduron Crime Cymru, mae’r ŵyl yn arbennig falch o hyrwyddo awduron straeon trosedd yng Nghymru a straeon sy’n seiliedig yng Nghymru. Dewch i gwrdd â’r awduron sy’n ein gwneud ni’n genedl o storïwyr ac i glywed sut maen nhw’n mynd dan groen y troseddwr. Hefyd yn ymuno â ni bydd yr awduron trosedd Cymraeg, Gareth W Williams, Gwen Parrott, Alun Davies a Jon Gower.
Gwerthwr llyfrau swyddogol yr ŵyl ydy Griffin Books ym Mhenarth a’i chyflenwr coffi swyddogol ydy Uncommon Ground yng Nghaerdydd.

Cefnogwyr balch yr ŵyl ydy Penguin Random House, No Exit Press, Headline, Harper Collins, Honno, Gomer, Y Lolfa, Crime Cyrmu a Bolinda.

Hyn a hyn o docynnau sydd, felly cadwch le ymlaen llaw i osgoi cael siom. Mae amrywiaeth o docynnau ar gael: yr wythnos lawn, cyfuniad o ddyddiau’r wythnos neu ddydd Sadwrn.

Bydd ffotograffwyr yno, os nad ydych yn dymuno cael tynnu’ch llun, rhowch wybod i aelod o staff yn y lleoliad.
Bydd unrhyw docynnau sy’n weddill ar gael yn y lleoliad ar y diwrnod am arian parod yn unig.
Mae’r holl fanylion yn gywir ar adeg cyhoeddi.
Gall y digwyddiadau newid.
Ni wneir ad-daliadau ond os oes newid mawr yn y rhaglen neu os ydym ni’n canslo’r digwyddiad.

Ffôn: 02920 780 961 or 02920 871 054

For more information, visit the website, Facebook Page or Twitter Feed.

Forthcoming Events

No events currently listed

Recent Events

Past Event
Crime & Coffee with Vanessa Savage and Evonne Wareham
Past Event
Crime & Coffee with Belinda Bauer and Katherine John (chair: Elizabeth Porter)
Past Event
Crime & Coffee with Alison Layland, Gaby Koppel and Jan Newton
Past Event
Crime & Coffee with Gwen Parrott, Alun Davies, Gareth W.Williams, Geraint Evans & Jon Gower(Cymraeg)
Past Event
Crime & Coffee Fest 2019 Saturday Day ticket
Past Event
Crime & Coffee Workshop: ‘What lies beneath may never stay buried’ with Sally Spedding
Past Event
Crime & Coffee with Kate Hamer and Sarah Hilary (chair: Matt Johnson)
Past Event
Crime & Coffee with Cal Smyth, Leslie Scase and Gwen Parrott (Chair: Gaby Koppel)
Past Event
Crime & Coffee with B E Jones and Sally Spedding (Chair: Cal Smyth)
Past Event
Crime & Coffee with Jasper Fforde and Heidi Perks (chair: Sioned Jacques)
Past Event
Crime & Coffee with Amy Lloyd and John Lincoln (chair: Jasper Fforde)
Past Event