Leeway Productions - 10 Minute Musicals Showing

Love Musical Theatre?

Love new writing?

Join Leeway Productions for a fun and relaxed sharing of brand new ideas for musicals. Our 10 minute musicals project aims to inspire creatives to try their hand at writing a musical and to provoke an open discussion about the future of musical theatre in Wales. 

January 29th - 6pm

August 6th - 6pm

November 26th - 6pm

www.leewayproductions.com

T: @LeewayProds


'I was taken temporarily by the four productions, to very different worlds. What was definitely established was the increasing urge by all in the room for a musical theatre fringe scene in Cardiff - and beyond- in response to the brain drain to the West End in London by bored Welsh talent. With a perfect location for us, The Other Room at Porter's in the centre of the city, there appears to be s real seed of excitement, with exceptional talent already in place.' - Lowri Cook 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Welsh:

Hoffi Sioeau Cerdd?

Hoffi 'sgwennu newydd?

Ymunwch â chynyrchiadau Leeway ar gyfer noswaith hwyliog ac hamddenol ble y byddwn yn rhannu syniadau newydd sbon. Mae ein sioeau cerdd cwta yn ysbrydoli artistiaid i roi cynnig ar ysgrifennu sioe cerdd ac i ysgogi trafodaeth agored ynghylch dyfodol y theatr gerddorol yng Nghymru.

Ionawr 29ain- 6yh

Awst 6ed - 6yh

Tachwedd 26ain - 6yh

www.leewayproductions.com

T: @LeewayProds


'Fe’m cludwyd dros dro, gan y pedwar cynhyrchiad, i fydoedd tra gwahanol. Yr hyn a sefydlwyd yn bendant oedd yr ysfa gynhddol gan nifer am theatr cerddorol ymylol yng Nghaerdydd – a thu hwnt- mewn ymateb i’r ‘brain drain’ syrffedus i’r West End yn Llundain gan dalentau Cymreig. Gyda lleoliad berffaith ar ein cyfer, The Other Room yn Porter's yng nghnaol y ddinas, ymddengys fod yma hadau gwirioneddol o gynnwrf, a thalent eithriadol ar waith.' - Lowri Cook

The Other Room at Porter's, Cardiff on Sunday 26 November 2017
Doors Open at 5:50PM
Starts at 6:00PM
Individual Ticket Price: 5.00*
Group Ticket Price: 5.00*
*booking fee applies