Y Gwyll - Tirweddau Ceredigion | Hinterland - Ceredigion Landscapes

David Wilson ffotograffydd, Ed Talfan a Ed Thomas crewyr a uwch-gynhyrchwyr yn siarad am y gyfres deledu boblogaidd a'u llyfr newydd am y tirwedd a’u hysbrydolodd i osod y lleoliad yng Ngheredigion. Bydd y drafodaeth yn cynnwys dangosiad o’r gyfres a'r cyfle i brynu copïau wedi’i llofnodi.


***Digwyddiad Dwyieithog***

***Mynediad am ddim trwy docyn***


David Wilson photographer, Ed Talfan and Ed Thomas creators and executive-producers talk about the hit TV crime series and their new book about the landscape that inspired them to set the location in Ceredigion. The discussion will include a screening from the series and the opportunity to purchase signed copies. 


***A bilingual event***

***Free Admission by Ticket***

Forthcoming Dates
No dates currently listed