UNESCO - promoting and protecting culture across the world

Elizabeth Oxborrow-Cowan, Chair of the Memory of the World UK Committee and Professor Colin McInnes, Vice chair of the UK National Commission for UNESCO

UNESCO is the UN agency responsible for setting international standards and promoting co-operation in education, science, culture and communication. The UK was a founding member of UNESCO and continues to play a major role in the Organisation. This talk will discuss the role UNESCO plays globally and the role the UK plays in UNESCO. It will focus on UNESCOs role in culture. In particular the talk will explain the Memory of the World programme, which promotes documentary heritage and has recognised four items from the NLWs collections as being of outstanding significance. 


Elizabeth Oxborrow-Cowan, Cadeirydd Pwyllgor Cof y Byd y Deyrnas Unedig ar Athro Colin McInnes, Is-gadeirydd Comisiwn Cenedlaethol UNESCO y Deyrnas Unedig

UNESCO yw asiantaeth y Cenhedloedd Unedig syn gyfrifol am osod safonau rhyngwladol a hyrwyddo cydweithredu ym meysydd addysg, gwyddoniaeth, diwylliant a chyfathrebu. Roedd y Deyrnas Unedig yn un or gwledydd a sefydlodd UNESCO, ac maen dal i chwarae rhan bwysig yng ngwaith y Sefydliad. Bydd y drafodaeth hon yn ystyried rl UNESCO yn fyd-eang a rhan y Deyrnas Unedig o fewn UNESCO. Bydd ffocws ar rl UNESCO ym maes diwylliant. Bydd y sgwrs yn esbonion benodol y rhaglen Cof y Byd, syn hyrwyddo treftadaeth ddogfennol ac sydd wedi cydnabod pedair eitem o gasgliadau LlGC fel rhai sydd o bwysigrwydd neilltuol.

Forthcoming Dates
No dates currently listed