Olrhain Morwyr Cymru | Tracing Welsh Mariners

Dr Reg Davies


Following extensive research at The National Archives, Kew, The Guildhall Library and the Society of Genealogists, London, Dr Davies’ talk provides a helpful introduction to the careers of your maritime ancestors. The presentation will include a practical demonstration of his website www.welshmariners.org.uk which includes details on over 23,500 Welsh born or Wales resident merchant mariners.


***Event held in English***

***Free admission by ticket***


Yn dilyn ymchwil helaeth gan yr Archifau Cenedlaethol, Kew, Llyfrgell y Guildhall a Chymdeithas yr Achrestrwyr yn Llundain, bydd sgwrs Dr Davies yn rhoi cyflwyniad defnyddiol i yrfaoedd eich cyndeidiau morol. Bydd y cyflwyniad yn cynnwys arddangosiad ymarferol o’i wefan www.welshmariners.org.uk sy’n cynnwys manylion dros 23,500 o forwyr a anwyd yng Nghymru a morwyr masnachol a oedd yn byw yng Nghymru.


***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Forthcoming Dates
No dates currently listed