Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal rhaglen fywiog o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd trwy'r flwyddyn. 


Rhaglen Ddigwyddiadau Ionawr - Mehefin 2019 (pdf)


Caffi trwyddedig yn gweini amrywiaeth o fwydydd. Mynediad a chyfleusterau i'r anabl.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan, Tudalen Facebook neu Ffrwd Twitter.


The National Library of Wales runs a vibrant programme of events and exhibitions throughout the year. 


January - June 2019 Events Programme(pdf)


Fully licensed cafe serving a selection of foods. Disabled facilities and access.

For more information, visit the website, Facebook Page or Twitter Feed.

Forthcoming Events