Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal rhaglen fywiog o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd trwy'r flwyddyn. 


Rhaglen Ddigwyddiadau Ionawr - Mehefin 2019 (pdf)


Caffi trwyddedig yn gweini amrywiaeth o fwydydd. Mynediad a chyfleusterau i'r anabl.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan, Tudalen Facebook neu Ffrwd Twitter.


The National Library of Wales runs a vibrant programme of events and exhibitions throughout the year. 


January - June 2019 Events Programme(pdf)


Fully licensed cafe serving a selection of foods. Disabled facilities and access.

For more information, visit the website, Facebook Page or Twitter Feed.
Forthcoming Events
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 20 Feb 2019,
2:15PM - 3:45PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Mon 25 Feb 2019,
1:00PM - 3:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Tue 26 Feb 2019, 11:30AM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 27 Feb 2019,
2:15PM - 3:45PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Fri 1 Mar 2019, 1:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 6 Mar 2019, 1:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 6 Mar 2019,
2:15PM - 3:45PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Fri 8 Mar 2019, 1:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 13 Mar 2019,
2:15PM - 3:45PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Sat 16 Mar 2019, 2:00PM
show more events
sell tickets online at TicketSource