Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal rhaglen fywiog o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd trwy'r flwyddyn. 


Rhaglen Ddigwyddiadau Ionawr - Mehefin 2019 (pdf)


Caffi trwyddedig yn gweini amrywiaeth o fwydydd. Mynediad a chyfleusterau i'r anabl.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan, Tudalen Facebook neu Ffrwd Twitter.


The National Library of Wales runs a vibrant programme of events and exhibitions throughout the year. 


January - June 2019 Events Programme(pdf)


Fully licensed cafe serving a selection of foods. Disabled facilities and access.

For more information, visit the website, Facebook Page or Twitter Feed.
Forthcoming Events
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 24 Apr 2019,
2:00PM - 4:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 24 Apr 2019,
2:15PM - 3:45PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Fri 26 Apr 2019, 1:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 1 May 2019, 1:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 1 May 2019,
2:15PM - 3:45PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 8 May 2019,
2:15PM - 3:45PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Fri 10 May 2019, 7:30PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Sat 11 May 2019, 11:00AM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Sat 11 May 2019, 2:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
Wed 15 May 2019, 1:00PM
show more events