Cymru a'r Môr:10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Môr|Wales and the Sea:10,000 Years of Maritime History

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 19th June 2019

Dr Mark Redknap


Cyflwyniad gan Dr Mark Redknap, a chydgyfranwyr i gyd-gyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Cymru a’r Môr. Yn y llyfr hwn ceir dros 400 o ddelweddau cydraniad uchel sy’n dod yn bennaf o gasgliadau helaeth Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru. Bydd y cyflwyniad hwn sy’n llawn lluniau yn cyflwyno stori gyffrous ond digon anghyfarwydd hanes morwrol cynhanesyddol, Rhufeinig, canoloesol a mwy diweddar Cymru.


***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***

| Dr Mark Redknap

A presentation by Dr Mark Redknap, and fellow contributors to the Royal Commission’s latest joint publication, Wales and the Sea. This new book has over 400 high-resolution images largely drawn from the vast collections of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, The National Library of Wales and Amgueddfa Cymru–National Museum Wales. This illustrated presentation will introduce the exciting but little-known story of the prehistoric, Roman, medieval and more recent maritime history of Wales. 

***Event held in English***

***Free admission by ticket***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event