30 Years an archivist: Reflections on a career at the Library

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Mon 25th November 2019

Sally McInnes

I gyd-fynd ag wythnos Archwiliwch Eich Archif, bydd Sally McInnes yn edrych yn ôl ar ei chyfnod o 30 mlynedd yn gweithio fel Archifydd yn y Llyfrgell. Gan edrych ar enghreifftiau o'i phrofiadau, bydd Sally yn myfyrio ar sut mae'r Llyfrgell wedi parhau i gasglu, cadw a darparu mynediad i'w chasgliadau yng nghyd-destun cyfnod sydd wedi gweld newidiadau mawr.

Rhan o'r wythnos Archwiliwch Eich Archif.

#ArchwiliwchEichArchif

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

Sally McInnes

To coincide with the Explore Your Archive week, Sally McInnes looks back on 30 years of working as an Archivist in the Library. Using examples drawn from her experience, Sally reflects on the ways in which the Library has continued to collect, preserve and provided access to its collections in the context of changing times.

Part of the Explore Your Archive week.

#ExploreYourArchive

***Event held in English***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event