Agor clawr y casgliad meddygaeth

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 23rd October 2019

Branwen Rhys

Cyflwyniad darluniadol fydd yn rhoi cipolwg ar Gasgliad Meddygol y Llyfrgell, sydd, gyda 6,500 o eitemau yn dyddio o 1745, yn drysorfa o ddeunyddiau printiedig ar feddygaeth ac iechyd yng Nghymru. Bydd y sgwrs hefyd yn agoriad llygad i brosiect cyffrous y Llyfrgell, Meddygaeth ac lechyd yng Nghymru cyn y GIG, fydd yn cynnig mynediad ar-lein i'r eitemau hyn trwy ddigido a chatalogio'r casgliad.

#HanesMeddygCym

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

Branwen Rhys

This illustrated presentation will provide an insight into the Library's Medical Collection, which, comprising over 6,500 items dating from 1745, is a treasury of Welsh and Welsh related printed material on medicine and health. The talk will also shed light on the Library's exciting project, Medicine and Health in Wales before the NHS, which will provide online access to a substantial amount of these items by digitising and cataloguing the collection.

#MedHistWales

***Event held in English***
***Simultaneous translation provided***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event