Archaeoleg Ucheldir Gwent | The Archaeology of Upland Gwent

Wed 14th September 2016
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Frank Olding, Swyddog Treftadaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyflwyniad i’r themâu sydd dan sylw yng nghyfrol newydd y Comisiwn Brenhinol, Archaeoleg Ucheldir Gwent. Mae’r llyfr yn bwrw golwg ar archaeoleg yng ngogledd-orllewin sir hanesyddol Mynwy. Ymhlith y safleoedd o bwys mae tomenni claddu cynhanesyddol, meini hirion, ffyrdd Rhufeinig a chaerau, cestyll ac eglwysi canoloesol a gorchestion mawr yr oes ddiwydiannol.

***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd***

Frank Olding, Heritage Officer for Blaenau Gwent County Borough Council. 

An introduction to the themes of the Royal Commission’s forthcoming book Archaeoleg Ucheldir Gwent /The Archaeology of Upland Gwent, covering the archaeology of the north-western corner of the historic county of Monmouthshire. The sites range from prehistoric burial mounds and standing stones to Roman roads and forts, and from medieval castles and churches to impressive industrial archaeology.  

*** Event held in Welsh with simultaneous translation***

                                    

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event