Byd go iawn Un Nos Ola Leuad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 24th July 2019

J.Elwyn Hughes

Taith ddarluniadol i weld y mannau go iawn y cyfeirir atynt yn Un Nos Ola Leuad a chyfle i gwrdd a'r bobl y tu ôl i gymeriadau'r nofel. Dewch i glywed hanes pwy oedd pwy a lle oedd lle yn y cyflwyniad difyr hwn gan John Elwyn Hughes.

***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim***

|
J.Elwyn Hughes

A pictorial tour of the real places referred to in Un Nos Ola Leuad and a chance to meet the people behind the novel's characters. Come and learn about who was who and where was where in this entertaining presentation by John Elwyn Hughes.


***Event held in Welsh***
***Simultaneous translation provided***
***Free admission***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event