Byd Gwirion a Gwallgo David Walliams

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Thu 30th August 2018

Gweithgaredd i'r teulu | Family Activity

Fe'ch gwahoddir i fynd am dro i fyd gwirion a gwallgo David Walliams, un o awduron plant mwyaf poblogaidd y blaned!

Cyfle i gamu mewn i fyd y straeon doniol a chwrdd â rhai o'r cymeriadau sy'n ymddangos yn yr addasiadau Cymraeg diweddaraf.

Bydd gweithgareddau difyr, digon o hwyl a pharti i ddilyn - y ffordd ddelfrydol i orffen gwyliau haf 2018!

***Addas i blant 7+***

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Mynediad trwy docyn £5.00 (sy'n cynnwys byrger a diod yng Nghaffi Pen Dinas)***

You are invited to join the silly and mad world of David Walliams, one of the planet's most popular authors!

An opportunity to step into the world of his funny stories and to meet some of the characters that appear in these recent Welsh adaptions.

The event will be entertaining, full of fun, with a party to follow - a great way to end the 2018 summer holidays.

***Suitable for children aged 7+***

***Event held in Welsh***

***Admission by ticket £5.00 (to include a burger and drink at Caffi Pen Dinas)***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event