Carolau Mai

Dr Rhiannon Ifans


Maer Cymry wedi bod yn dathlu dyfodiad Mai ers canrifoedd. Rhan or dathliadau hapus hynny oedd
canu carolau i gyfarch tymor yr haf ai hyfrydwch.


***Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***


#BlwyddynDarganfod


| Dr Rhiannon Ifans


May Day has been celebrated in Wales for centuries. During these celebrations May carols were sung to greet the arrival of the summer season.


***Event held in Welsh***

***Simultaneous translation provided***

***Free admission by ticket***


#YearofDiscovery


Delwedd / Image: Dr Rhiannon Ifans

Forthcoming Dates
Carolau Mai Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth