Carto-Cymru-Symposiwm Mapiau Cymru 2019: Humphrey Llwyd: Lluniwr Prydain

Fri 31st May 2019
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Ffocws symposiwm eleni fydd gwaith Humphrey Llwyd, arfarniad o waith a dylanwad tad cartograffeg Cymru. Bydd y siaradwyr yn cynnwys: Keith Lilley, Athro Daearyddiaeth Hanesyddol, Prifysgol Queen’s,
Belfast; Joost Depuydt, Curadur Casgliadau Argraffiaeth a Thechnegol, Amgueddfa Plantin- Moretus, Antwerp; a James January-McCann, Swyddog Enwau Lleoedd ac Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
Bydd y symposiwm hefyd yn cynnwys teithiau tywys o amgylch arddangosfa Humphrey Llwyd
gan y curadur Huw Thomas, yn ogystal â chyfle i weld deunyddiau a ddewiswyd yn arbennig ar
gyfer y symposiwm gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eu Hystafell Ddarllen.

***Digwyddiad dwyieithog***

***Darperir cyfleithu ar y pryd***
***Mynediad trwy docyn i gyflwyniadau’r bore £10.00***
***Darperir te / coffi wrth gofrestru.***

| This year’s symposium will concentrate on the work of Humphrey Llwyd, an appraisal of the work and influence of the father of Welsh cartography. Speakers will include: Keith Lilley, Professor of Historical Geography, Queen’s University Belfast; Joost Depuydt, Curator of Typographical and Technical Collections, Plantin-Moretus Museum, Antwerp; and James January-McCann, Place Names Officer and Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales. The symposium will also include guided tours of the Humphrey Llwyd exhibition by the curator Huw Thomas, together with a display of materials
especially selected for the symposium by the Royal Commission in their Reading Room.

***A bilingual event***

***Simultaneous translation provided***

***Admission by ticket to the morning presentations £10.00***

***Tea / coffee served during registration***

#BlwyddynDarganfod #InventorOfBritain #HumphreyLlwyd450 #YearofDiscovery


Delwedd / Image: Humphrey Llwyd

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event