Cartographic Imaginaries

Wed 15th May 2019 1:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Yr Athro Jon Anderson

Mae Atlas Llenyddol yn archwilio’r cysylltiadau hynod ddiddorol rhwng pobl, llefydd a gweithiau llenyddol dychmygus yng Nghymru. Fel cangen o’r prosiect, comisiynwyd artistiaid cyfoes i greu gweithiau gweledol newydd sy’n ailddychmygu llefydd a llyfrau Cymru mewn ffyrdd newydd. Ffrwyth y gwaith oedd ‘Cartographic Imaginaries’, sef arddangosfa deithiol sy’n cynnwys y gweithiau celf newydd a chyffrous hyn. Jon Anderson fydd yn trafod tarddiad y comisiwn, ac yn siarad am y syniad o gelfyddyd gartograffig.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***


| Professor Jon Anderson

Literary Atlas explores the fascinating relations between people, places and works of imaginative literature in Wales. As an offshoot, the project commissioned contemporary artists to create new visual works that reimagine Welsh places and books in new ways. The result was ‘Cartographic Imaginaries’, a touring
exhibition of these exciting new artworks. Jon Anderson will discuss the origins of the commission, and talk about the idea of cartographic art.


***Event held in English***
***Free admission by ticket***

Delwedd / Image: ‘Enlli, A Learning Aid’- Iwan Bala

Event Details

Doors Open at 12:30PM
Starts at 1:00PM

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Need help or lost your ticket?

Contact the event organiser
Contact Venue
Tickets are not available to purchase online for this date.
Price

Ticket price
£0.00

Share this event