Chwilio am Hen Gartrefi | Searching for Old Houses

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Sat 12th May 2018

Richard Suggett

A fascinating talk describing some of the recent work and exciting discoveries of the Royal Commission.

***Event held in English***

***Free admission by ticket***

Sgwrs ddifyr yn disgrifio rhai o weithiau diweddaraf a darganfyddiadau cyffrous y Comisiwn Brenhinol.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event