Clecs o'r Cwm

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 25th September 2019

Cyfle i glywed hanesion difyr o'r tu ôl i len y gyfres boblogaidd, Pobol y Cwm, gan y rhai a fu'n gweithio arni. Ar achlysur ei phen-blwydd yn 45, bydd hwn yn gyfle arbennig i hel atgofion am hynt a helyntion mwyaf cofiadwy yr opera sebon ragorol yma.

***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn ***

|

A chance to hear riveting behind the scenes stories from the much-loved series, Pobol y Cwm, by those who have worked there. To mark its 45th birthday, this will be a special opportunity to reminisce about the best moments from this remarkable soap opera.

***Event held in Welsh***
***Simultaneous translation provided***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event