Collecting Contemporary - Caryl Roese

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 3rd July 2019

Yn 2017 dechreuodd y Llyfrgell Genedlaethol dderbyn casgliad hael o weithiau celf gyfoes Gymreig gan Caryl a Herbert Roese. Yn y sgwrs hon cawn gipolwg lliwgar ar gefndir y casgliad eiconig hwn, gan glywed am yr effaith ddofn a gafodd y cysylltiad a'r artist Pwylaidd Josef Herman ar Caryl Roese, a arweiniodd iddi ddatblygu diddordeb brwd mewn celf Gymreig, a sut y bu iddi hi a'i gwr Herbert Roese ddatblygu diddordeb mewn casglu gweithiau cyfoes gan artistiaid Cymreig.


***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg ***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

In 2017 the National Library began receiving a generous collection of Welsh contemporary art works from Caryl and Herbert Roese. In this talk we'll be given a colourful insight into the background of this iconic collection, hearing of the deep impact that the connection with the Polish expressionist artist Josef Herman had on Caryl Roese, which resulted in her developing a keen interest in Welsh art, and how she and her husband Herbert Roese developed a serious interest in collecting contemporary works by Welsh artists.

***Event held in English***
***Free Admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event