Cynhadledd Undydd: Hanes Meddygaeth yng Nghymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Fri 22nd November 2019

Cynhadledd a gynhelir gan y Prosiect Meddygaeth ac lechyd yng Nghymru cyn y GIG, fydd yn cynnwys nifer o bapurau gan arbenigwyr ym maes hanes meddygaeth, gweithdai a thaith trwy'r wefan i ddangos yr hyn sydd wedi'i ddigido fel rhan o'r prosiect.


Gwyliwch allan am fanylion pellach fydd yn cael eu cyhoeddi'n llawn ar ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol yn fuan.

#HanesMeddygCym

***Cyflwyniadiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

A conference held by the Medicine and Health in Wales before the NHS project, which will include papers from experts in medical history, workshops and a tour of the website to show what has been digitized as part of the project.

Watch out for further details which will be published in full in the near future on our website and social media accounts.

#MedHistWales

***Event held in Welsh and English***
***Simultaneous translation provided***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event