Darlith flynydol yr archif wleidyddol Gymreig | Political archive annual lecture

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Fri 1st November 2019

Jane Hutt AC/AM

Adolygiad personol a gweidyddol o 20 mlynedd o ddatganoli gan Jane Hutt AC, fydd yn myfyrio ar ei blwyddyn ar y meinciau cefn a'r cyfleoedd a ddaeth o hynny i siarad am yr achosion cymdeithasol a gwleidyddol oedd wedi ei harwain at wleidyddiaeth ffurfiol bron i 40 mlynedd yn ôl. Golwg ddifyr ar sut y gellir troi egwyddorion a phrofiad gwleidyddol yn ewyllys gwleidyddol i gyflawni er lles Cymru a'r byd.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***


|
Jane Hutt AM/AC

A personal and political review of the past 20 years of devolution by Jane Hutt AM, reflecting on her year on the back benches and the opportunities that brought to speak out on the social and political causes that drove her into formal politics nearly 40 years ago. A fascinating look at how political principles and experience can be turned into political will to deliver results for the good of Wales and the world.


***Event held in English***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event