Darnau hanesyddol i'r delyn | Historical harp music from Wales

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 13th November 2019

Maxilian Ehrhardt


Cyfle arbennig i glywed y telynor Maxilian Ehrhardt yn perfformio darnau hanesyddol o'r Archif Gerddorol. Fel ymchwilydd brwd ar ddarnau 'anghofiedig' ar gyfer y delyn, daw a'r darnau hyn yn ôl yn fyw yn y gyngerdd awr ginio yma.

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|
Maxilian Ehrhardt

A unique opportunity to hear harp soloist Maxilian Ehrhardt perform historical pieces from the Welsh Music Archive. As a keen researcher of the 'Forgotten' repertoire for the harp, he will bring these pieces back to life in this lunchtime concert.

***Free admission by ticket***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event