Datgloi Ein Treftadaeth Sain: Cyfweliadau Llyfrgell Ceredigion

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 16th October 2019
Alison Smith, Rheinallt Llwyd & Ann Ffrancon

Dewch i glywed hanesion Siani Bob Man a Gwenallt gan wrando ar leisiau pobl megis Dafydd Edwardes, Tudfor Jones a Cassie Davies wrth i Rheinallt Llwyd ac Ann Ffrancon hel atgofion am eu cyfnod yn recordio cyfweliadau gyda thrigolion Ceredigion yn ystod y 70au.

Dyma gyfle gwych i glywed am y gwaith hanfodol y mae'r Llyfrgell yn ei wneud o ddigido a diogelu casgliadau sain Cymru ar gyfer y dyfodol fel un o'r 10 sefydliad yn y consortiwm Prydeinig sy'n gweitho ar y prosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain.

#DETS

***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

Alison Smith, Rheinallt Llwyd & Ann Ffrancon

Come and hear the stories of Siani Bob Man and Gwenallt and listen to the voices of individuals such as Dafydd Edwardes, Tudfor Jones and Cassie Davies as Rheinallt Llwyd and Ann Ffrancon reminisce about their time recording interviews with residents of Ceredigion during the 70s.

This is a great opportunity to hear about the vital work the Library is undertaking in digitizing and protecting Welsh sound collections for the future as one of the 10 organizations in the British consortium working on the Unlocking our Sound Heritage project.

#UOSH

***Event will be held through the medium of Welsh***
***Simultaneous translation provided***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event