DISGO gyda DJ Mici Plwm

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Fri 22nd November 2019

Noson o ddawnsio gwyllt i ganeuon o'r Archif.

Rhan o'r wythnos Archwiliwch Eich Archif.

***Tocynnau £4 Oedolion - £3 Blant dan 16***
Elw tuag at Gronfa Apêl Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020
|
A night of wild dancing to songs from the Archive.
Part of the Explore Your Archive week.

***Tickets £4 Adults - £3 Children under 16***
Proceeds towards the Ceredigion National Eisteddfod 2020 Appeal Fund

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event