Ffilm: Canmlwyddiant Merêd - Clipiau o'r archif

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Mon 9th December 2019
Ymunwch â ni i ddathlu canmlwyddiant geni Merêd ar ddiwrnod ei ben-blwydd gyda dangosiad arbennig o ddetholiad o glipiau o gasgliad yr Archif Sgrin a Sain, sy'n rhoi blas o fywyd a gwaith Merêd a Phyllis Kinney. Dewch gyda ni ar siwrne o'r Noson Lawen i Ryan a Ronnie, ac o'r caneuon gwerin i Heather Jones yn canu 'Colli laith'.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***

|
Join us to celebrate the centenary of the birth of Merêd on the day of his birthday with a special showing of a selection of clips from the Screen and Sound Archive, which show the life and work of Merêd and Phyllis Kinney. Join us on a journey from Noson Lawen to Ryan and Ronnie, and from the folk songs to Heather Jones singing 'Colli laith'.

***Event held in Welsh***
***Free admission by ticket***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event