Ffilmiau'r Bobl - diwylliant cine amatur yng Nghymru

Wed 10th April 2019
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Dafydd O-Connor

Bydd y cynhyrchydd teledu Dafydd O’Connor yn rhannu’r ffilmiau amatur o gasgliad Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru a roddodd y mwyaf o bleser iddo wrth wneud rhaglenni ‘Wales’s Home Movies’, ac yn adrodd y straeon personol y tu ôl iddynt. Cawn gipolwg unigryw ar hanes cymdeithasol y genedl trwy lygaid pobl gyffredin.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***


| Dafydd O’Connor


TV producer Dafydd O’Connor shares the amateur films from the National Screen and Sound Archive of Wales collection that gave him the most pleasure whilst producing programmes in the ‘Wales’s Home Movies’ series, and relates the personal stories behind them. We are given a unique insight into the
nation’s social history through the eyes of ordinary people.

***Event held in Welsh***

***Simultaneous translation provided***

***Free admission by ticket***

Delwedd / Image: Casgliad Evan Morgan Collection

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event