Ffotograffiaeth ffiaidd | Frightful photography

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Thu 31st October 2019

Ymuna efo ni i gael hwyl Calan Gaeaf dychrynllyd yn creu ffotograffau iasol o dy hun.


***Tocynnau £2 y plentyn - i gynnwys diod a chacen***
***Digwyddiad dwyieithog***

|
Join us to have some spooky Halloween fun creating eerie photographs of yourself.

***Tickets £2 per child - To include a drink and cake***
***A bilingual event***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event