Gadael yr 20fed ganrif

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Thu 11th July 2019 1:00PM

Dangosiad o'r rhaglen deledu Gadael yr Ugeinfed Ganrif lle mae Gareth Potter yn mynd â ni ar daith drwy 30 mlynedd o hanes cerddoriaeth Cymru ac yn edrych ar sut y dylanwadodd ar genhedlaeth o artistiaid ifanc.


***Dangosiad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***

|
A Showing of the television programme Gadael yr Ugeinfed Ganrif in which Gareth Potter takes us on a journey through 30 years of Welsh music history and looks at how it influenced a generation of young artists.

***Event held in Welsh***
***Free admission by ticket***


Event Details

Doors Open at 12:30PM
Starts at 1:00PM

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Need help or lost your ticket?

Contact the event organiser
Contact Venue
Tickets are not available to purchase online for this date.
Price

Ticket price
£0.00

Share this event