Gadael yr 20fed ganrif

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Thu 11th July 2019

Dangosiad o'r rhaglen deledu Gadael yr Ugeinfed Ganrif lle mae Gareth Potter yn mynd â ni ar daith drwy 30 mlynedd o hanes cerddoriaeth Cymru ac yn edrych ar sut y dylanwadodd ar genhedlaeth o artistiaid ifanc.


***Dangosiad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***

|
A Showing of the television programme Gadael yr Ugeinfed Ganrif in which Gareth Potter takes us on a journey through 30 years of Welsh music history and looks at how it influenced a generation of young artists.

***Event held in Welsh***
***Free admission by ticket***


Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event