Gwastraff i Gampwaith - Gweithdy Celf | Trash to Treasure - Art Workshop

Dan ofal cwmni Dan yr Haul bydd cyfle i chi gael eich ysbrydoli gan arddangosfa Tra Mr yn Fur a chreu pypedau morwrol. Ymunwch ni mewn gweithdy cyffrous i droich gwastraff yn gampwaith a fyddain deilwng o gael ei arddangos ar lwyfannau ar draws y byd! Cynhelir y gweithdy yn y Llyfrgell ac mae croeso
i chi ddod ag eitemau ailgylchu o adref. Neu ymunwch ni am 11:30am wrth orsaf yr RNLI (Traeth y De, Aberystwyth) am drip ir traeth i dwrio am eitemau iw hailgylchu.


***Maer gweithdy yn addas i bob oedran, ond disgwylir rhiant / oedolyn gydau plentyn /plant.***

***11:30am (Gorsaf RNLI) a 2:00pm (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)***

***Digwyddiad Dwyieithog***

***Mynediad trwy docyn 4.00 y plentyn***


Led by the Under the Sun company, youll have an opportunity to gain inspiration from our Tra Mr yn Fur exhibition and create your own nautical puppets. Join us in an exciting workshop that will transform your trash into treasure worthy of display on the worlds most prestigious stages! The workshop will be held in the Library and youre welcome to bring your recycling from home. Or you can join us on a beach comb in
the morning which will start at 11:30am by the RNLI Station (South Beach, Aberystwyth). 


***The workshop will be suitable for all ages, but a parent / adult should accompany their child / children***

***11:30am (RNLI Station) & 2:00 pm (The National Library of Wales)***

***Bilingual event***
***Admission by ticket 4.00 per child***

Forthcoming Dates
No dates currently listed