Gweithdy caligraffi: Hwyl gyda llythrennau | Calligraphy workshop: Fun with letters

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Thu 29th August 2019

Gwna argraff ar dy ffrindiau a dy athrawon trwy ddysgu ysgrifennu llythrennau fyddai'n addas ar gyfer brenin neu freshines! Ymuna â ni yn ein gweithdy caligraffi lle byddwn yn edrych ar hen lawysgrifau hardd ac yna'n creu llythrennau addurnedig lliwgar, cyffrous y gelli fynd â nhw adref gyda thi.


***Tocynnau £2 y plentyn - i gynnwys diod a chacen***
***Digwyddiad dwyieithog***

|
Impress your friends and your teachers learning to write letters fit for a king or queen! Join us in our calligraphy workshop where we will look at beautiful old manuscripts and then create your own colourful, exciting decorated letters which you can take home with you.

***Tickets £2 per child - To include a drink and cake***
***A bilingual event***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event