Gweithdy clocsio|Clog dancing workshop

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 24th July 2019

Cydia yn dy glocsiau ac ymuna efo ni mewn sesiwn clocsio gydag Alaw Griffiths. Does dim ots os wyt ti'n ifanc neu'n hen, yn ddechreuwr neu'n glocsiwr sionc o fri, bydd hwyl i bawb yn y sesiwn yma.


***Digwyddiad dwyieithog***
***Tocynnau £2 y plentyn - i gynnwys diod a chacen***

|
Dust off your dancing shoes and join us in a clog dancing session with Alaw Griffiths. It doesn't matter whether you're young or old, a beginner or a nimble-toed expert, this session will be fun for all.

***A bilingual event***
***Tickets £2 per child - to include a drink and a cake***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event