Gweithdy ysgrifennu cân gyfoes | Song writing workshop

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Thu 15th August 2019

Wyt ti'n breuddwydio am fod ar lwyfan llachar neu'n enillydd nesaf Cân i Gymru? Yn lle canu i mewn i dy frwsh gwallt beth am ddod i'n gweithdy cân gyfoes a chael cyngor dau gerddor talentog - Steffan Rees a Rhydian Meilir o'r band Bwca - ac ysgrifennu a recordio cân benigamp sy'n siwr greu argraff ar dy ffrindiau!


***Tocynnau £2 y plentyn - i gynnwys diod a chacen***
***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***

|
Do you dream of being on a shining stage or the next winner of Cân i Gymru? Instead of singing into your hairbrush come to our music workshop and learn from two talented musicians - Steffan Rees and Rhydian Meilir from the band Bwca - and write and record your own hit song that's sure to impress your friends!

***Tickets £2 per child - To include a drink and a cake***
***Event held in Welsh***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event