Hoddinott a Mathias: Ein bach a handel.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 4th September 2019

Geraint Lewis

Mi fyddai Alun Hoddinott wedi cyrraedd ei ben-blwydd yb 90 ar 11 Awst eleni a William Mathias yn 85 ar 1 Tachwedd. Daeth y ddau i sylw rhyngwladol yn gynnar yn eu gyrfaoedd a bu eu henwau ynghlwm wrth ei gilydd byth ers hynny - fel Bach a Handel, Haydn a Mozart, a Britten a Tippett. Dyma ymgais felly i ddangos beth sy'n gyffredin iddynt a'r gwahaniaethau mawr hefyd, gan Geraint Lewis oedd yn gyfaill agos i'r ddau.

***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|
Geraint Lewis

Alun Hoddinott would have celebrated his 90th birthday on 11 August this year and William Mathias would have been 85 on 1 November. They both came to international attention early in their careers and their names have always been linked together - like Bach and Handel, Haydn and Mozart, and Britten and Tippett. This is an attempt to show what they have in common and also the great differences between them, by Geraint Lewis who was a close friend of both.


***Event will be held through the medium of Welsh***
***Simultaneous translation provided***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event