Hwyl y Pasg - Gweithdy creu boned pasg | Easter Fun - Easter bonnet workshop

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 24th April 2019

Dewch i gael hwyl wrth greu boned pasg.

***Addas i bob oedran, ond gofynir i riant / oedolyn ddod gyda’u plentyn /plant.***

***Digwyddiad Dwyieithog***

***Mynediad am ddim trwy docyn (nid oes angen tocyn ar rieni)***

 | Come and have fun creating an Easter bonnet.

***Suitable for all ages, but a parent / adult should accompany their child / children***

***Bilingual event***
***Free admission by ticket (parents do not require a ticket)***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event