Hwyl y Pasg - Helfa wyau a sesiwn stori | Easter Fun - Egg hunt and story session

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 17th April 2019

Dewch i gael hwyl yn chwilio am wyau Pasg arbennig o amgylch y Llyfrgell ac i wrando ar stori.

***Addas i bob oedran, ond gofynir i riant / oedolyn ddod gyda’u plentyn /plant.***

***Digwyddiad Dwyieithog***

***Mynediad am ddim trwy docyn (nid oes angen tocyn ar rieni)***

| Come and have fun hunting for special Easter eggs in the Library and to hear a story.

***Suitable for all ages, but a parent / adult should accompany their child / children***

***Bilingual event***
***Free admission by ticket (parents do not require a ticket)***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event