Ian Parry: A man who knew too much?

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Tue 3rd December 2019

John Stevenson

Ym mis Rhagfyr 1989, dymchwelwyd Nicolai Ceaucescu, arweinydd Comiwnyddol Rwmania, ac yn y trais a ddilynodd lladdwyd y ffotonewyddiadurwr Cymreig, Ian Parry. Yn y cyflwyniad hwn, bydd y cyn-ohebydd BBC, John Stevenson, sydd wedi bod yn ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth Parry, yn trafod yr hyn mae wedi'i ddarganfod.

Bydd llyfr John Stevenson ar yr hyn a ddigwyddodd yn Rwmania yn 1989 yn cael ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2019.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

John Stevenson

In December 1989 a coup unseated Nicolai Ceaucescu​​​​, the Communist leader of Romania, and in the violence that followed a Welsh photojournalist, Ian Parry, was killed. In this presentation, former BBC Wales correspondent John Stevenson, who has been investigating the circumstances surrounding Parry's death, will discuss what he has discovered.

John Stevenson's book on the events of 1989 in Romania is due for publication in December 2019.

***Event held in English***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event