Mansel Thomas

Wed 12th June 2019
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Terence Gilmore-James

Cyfle i ddathlu bywyd a gwaith un o gyfansoddwyr a cherddorion campus Cymru ar y dyddiad a fyddai
wedi bod yn ben-blwydd arno.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***


| Terence Gilmore-James

An opportunity to celebrate the life and work of one of Wales’s consummate composers and musicians on what would have been his birthday.

***Event held in English***
***Free admission by ticket***


Delwedd / Image: Mansel Thomas22
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event