Margaret Jones and the art of visual storytelling

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 20th November 2019
Peter Stevenson

Mae delweddau Margaret allan o Bedair Cainc y Mabinogi, Cullhwch ac Olwen, a Taliesin bellach yn rhan eiconig o ddiwylliant a chwedloniaeth Cymru. Mae'r sgwrs ddarluniadol hon yn olrhain natur gyflenwol delwedd a gair trwy ddarlunio llyfrau ac adrodd straeon yng Nghymru ac ar draws y byd, gan ddangos sut y gall dychymyg un darlunydd ddiffinio chwedlau a chwedloniaeth gwlad.

Cynhelir y sgwrs i anrhydeddu'r artist yn ystod ei blwyddyn canmlwyddiant.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

Peter Stevenson

Margaret's images from Pedair Cainc y Mabinogi, Culhwch ac Olwen, and Taliesin have become an iconic part of Welsh culture and mythology. This illustrated talk traces the complementary nature of image and word through book illustration and storytelling in Wales and across the world, showing how the imagination of a single illustrator can define a country's myths and legends.

The talk is held in honour of the artist's centenary year.

***Event held in English***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event