Merêd

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 11th December 2019

Geraint H. Jenkins

Cyfle i ddathlu canmlwyddiant geni Merêd - athronydd, llenor, cerddor a gweithredwr - yng nghwmni'r hanesydd Geraint H. Jenkins.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***
***Mynediad am ddim trwy docyn***

|
Geraint H. Jenkins
An opportunity to celebrate the centenary of the birth of Mered - Philosopher, writer, musician and activist - in the company of the historian Geraint H. Jenkins.

***Event held in Welsh***
***Simultaneous translation provided***
***Free admission by ticket***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event