Myned trwy wledydd Europa: Teithiau Humphrey Llwyd

Dr Paul Bryant-Quinn

Yn 1566–7, teithiodd Humphrey Llwyd drwy’r Iseldiroedd a’r Almaen i’r Eidal. Ymwelodd â rhai o ddinasoedd mwyaf diddorol y gwledydd hyn gan gyfarfod ag ysgolheigion a llenorion nodedig y cyfnod. Yn y sgwrs hon fe ystyriwn gysylltiadau Llwyd yn Ewrop a’u harwyddocâd i Gymru.


***Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

Dr Paul Bryant-Quinn

In 1566-7, Humphrey Llwyd travelled through the Low Countries and Germany to Italy. Llwyd visited some of those countries’ most interesting cities, and met with some of the periods noted scholars and authors. In this talk we shall consider Llwyd’s European connections and their significance for Wales.


***Event held in Welsh***

***Simultaneous translation provided***

***Free admission by ticket***

#BlwyddynDarganfod #InventorOfBritain #HumphreyLlwyd450 #YearofDiscovery


Delwedd / Image: Ortelius map o Ewrop/of Europe

Forthcoming Dates
No dates currently listed