New light on Gildas

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Mon 2nd September 2019

Dr Iestyn Daniel

Bydd Dr Iestyn Daniel yn archwilio o'r newydd y cwestiynau sy'n ymwneud â'r ddogfen Lladin o'r chweched ganrif a adnabyddir fel De Excidio Britanniae, sydd wedi bod yn destun astudiaeth sylweddol ond sy'n parhau i fod ag agweddau sydd heb eu datrys ac yn ddadleuol.


Yn y ddarlith hon daw â goleuni newydd ar gwestiynau megis etifeddiaeth iethyddol a hunaniaeth ethnig Gildas, lle lansiodd ei neges a'i arddull Ladin, a bydd yn amlinellu prif gasgliadau ei waith ar argraffiad Cymraeg newydd o'r testun.

Noddir chefnogir y digwyddiad hwn gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim drwy docyn***


|

Dr Iestyn Daniel

Dr Iestyn Daniel explores anew the questions surrounding the sixth-century Latin document commonly known as De Excidion Britanniae, which has been the subject of considerable sturdy but much about it still remains unresolved and debatable.


In this lecture he will bring additional light to bear on such questions as Gildas' linguistic inheritance and ethnic identity, where he lived, where he launched his missive and his Latin style, and will outline the main conclusions of his work on a new Welsh edition of the text.

This event is supported and sponsored by The Learned Society of Wales.

***Event held in English***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event