Olrhain Morwyr Cymru | Tracing Welsh Mariners

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Sat 12th May 2018

Dr Reg Davies

Following extensive research at The National Archives, Kew, The Guildhall Library and the Society of Genealogists, London, Dr Davies’ talk provides a helpful introduction to the careers of your maritime ancestors. The presentation will include a practical demonstration of his website www.welshmariners.org.uk which includes details on over 23,500 Welsh born or Wales resident merchant mariners.

***Event held in English***

***Free admission by ticket***

Yn dilyn ymchwil helaeth gan yr Archifau Cenedlaethol, Kew, Llyfrgell y Guildhall a Chymdeithas yr Achrestrwyr yn Llundain, bydd sgwrs Dr Davies yn rhoi cyflwyniad defnyddiol i yrfaoedd eich cyndeidiau morol. Bydd y cyflwyniad yn cynnwys arddangosiad ymarferol o’i wefan www.welshmariners.org.uk sy’n cynnwys manylion dros 23,500 o forwyr a anwyd yng Nghymru a morwyr masnachol a oedd yn byw yng Nghymru.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event