Partneriaeth dau wleidydd nodedig o 1934 i 1960: Priodas Jennie Lee ac Aneurin Bevan

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Sat 16th November 2019

Y Parch. Ddr D. Ben Rees


Yn y ddarlith hon bydd y Parch. Ddr D. Ben Rees yn edrych ar fywyd priodasol un o bartneriaethau gwleidyddol mwyaf unigryw'r ugeinfed ganrif, sef Jennie Lee ac Aneurin Bevan, gan edrych ar eu bywydau personol - eu cartrefi, teulu a ffrindiauu - ynghyd â'u gweithgarwch proffesiynol a berthynai i wleidyddiaeth y Chwith a gweld y ddau fel bodau byw, gwefreiddiol a hynod ddiddorol.

Mae'r Parch. Ddr D. Ben Rees yn gryn awdurdod ar y ddau, ac mae'n fwriad ganddo yn y dyfodol agos gyhoeddi'r cofiant cyntaf yn Gymraeg i Aneurin Bevan.

***Tocynnau £4 - Am ddim i Gyfeillion LLGC ***

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***
|

Revd Dr D. Ben Rees

In this lecture the Revd Dr D. Ben Rees looks at the marriage of one of the most unique political partnerships of the twentieth century, namely Jennie Lee and Aneurin Bevan, looking at their personal lives - their homes, family and friends - as well as their professional life. This lecture will paint a picture of an unconventional husband and wife who belonged to the politics of the Left to see both as thrilling and fascinating living beings.

The Dr D. Ben Rees is and authority on both, and plans in the near future to publish the first Welsh language biography of Aneurin Bevan.

***Tickets £4 - Free to NLW Friends***
***Event held in Welsh***
***Simultaneous translation provided***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event