Pickford's Aberystwyth

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Fri 25th October 2019

Will Troughton

Cyfle arbennig i weld Aberystwyth fel nad ydyw wedi'i weld o'r blaen trwy lens y ffotograffydd Glynne Pickford. Er bod y rhan fwyaf o gynnyrch y busnes wedi'i golli, mae digon wedi goroesi i roi cipolwg ar y dref a'r ardal gyfagos. Yn y sgwrs hon gan Will Troughton, Curadur Ffotograffiaeth y Llyfrgell, bydd cyfle i weld nifer o luniau nad ydynt wedi'u cyhoeddi na'u gweld o'r blaen ac ail-ymweld â digwyddiadau a golygfeydd sydd wedi hen ddiflannu.


Rhan o'r ymgyrch Ffocws ar Ffotograffiaeth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

Will Troughton

A fascinating opportunity to see Aberystwyth as you've not seen it before through the lens of the photographer Glynne Pickford. Though most of the output of the business has been lost, enough has survived to give glimpses of the town and surrounding area. In this talk by Will Troughton, Curator of Photography at the Library, there will be a chance to see many pictures that have not been published or seen before and revisit events and scenes long gone.

Part of the Focus on Photography campaign at the National Library of Wales.

***Event held in English***
***Free admission by ticket***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event