Putting Welsh History on Television

Wed 22nd May 2019 1:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Colin Thomas


I rai, mae dehongli hanes Cymru yn frwydr. Yn wir, roedd cyfres Channel 4 ar hanes Cymru, The Dragon Has Two Tongues, yn ddadl angerddol mewn 13 pennod, rhwng dau olwg hollol wahanol ar y gorffennol, a fynegwyd gan Wynford Vaughan Thomas a’r Athro Gwyn Alf Williams. Bydd Colin Thomas, Cynhyrchydd /cyfarwyddwr y gyfres honno, ac enillydd gwobr Rhaglen Ddogfen Orau BAFTA Cymru deirgwaith, yn
edrych yn ôl ar ei ymgais bersonol i gyflwyno hanes Cymru ar deledu ac yn cyffwrdd ag ymgais cyfresi eraill fel The Story of Wales a Wales – Horrible Histories.


***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***

| Colin Thomas


For some the interpretation of Welsh history is a battleground. Indeed Channel 4’s history of Wales The Dragon Has Two Tongues was a 13-part passionate argument between two totally different versions of the past, articulated by Wynford Vaughan Thomas and Professor Gwyn Alf Williams. Colin Thomas, the producer/director of that series and a three times winner of BAFTA Cymru’s Best Documentary award, will look back at his own attempts to put Welsh history on television and touch on those of other series like The Story of Wales and Wales – Horrible Histories.

***Event held in English***

***Free admission by ticket***

Delwedd / Image: The Dragon Has Two Tongues © ITV Cymru/Wales

Event Details

Doors Open at 12:30PM
Starts at 1:00PM

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Need help or lost your ticket?

Contact the event organiser
Contact Venue
Tickets are not available to purchase online for this date.
Price

Ticket price
£0.00

Share this event