Symposiwm | Symposium: Morgan llwyd o wynedd 1619 - 1659

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Sat 21st September 2019

Wrth i ni nodi 400 mlwyddiant geni Morgan Llwyd dyma gyfres o gyflwyniadau gan arbenigwyr i ddathlu bywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r cyfrinydd. Siaradwyr i gynnwys yr Athro M.Wynn Thomas, yr Athro E. Wyn James, Dr Eryn White a Dr Huw Lloyd Williams.


Gwyliwch allan am fanylion pellach fydd yn cael eu cyhoeddi'n llawn ar ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol yn fuan.

Noddir a chefnogir y digwyddiad hwn gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Tocynnau £5 - Am ddim i Gyfeillion LLGC***

|

To mark the 400th anniversary of Morgan Llwyd's birth this is a series of presentations by experts to celebrate the life and work of the poet, writer and mystic. Speakers include Professor M. Wynn Thomas, Professor E. Wyn James, Dr Eryn White and Dr Huw Lloyd Williams.

Look out for further details which will be published in full on our website and social media accounts in the near future.

This event is supported and sponsored by The Learned Society of Wales.

***Event held in Welsh***
***Simultaneous translation provided***
***Tickets £5 - Free to NLW Friends*** 
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event