The Aber Spirit: student life through the decades

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 5th June 2019 1:00PM

Gwenda Sippings & Juylie Archer

Sgwrs gan Gwenda Sippings, Llywydd Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth a Juylie Archer, Rheolarw Cofnodion Prifysgol Aberystwyth.

Yn 2017 dathlodd Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth ei phen-blwydd yn 125 oed. Mae archifau’r Gymdeithas, a ddelir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac archifau’r Brifysgol ei hun, yn dyst i amrediad y profiadau a gynigiwyd i fyfyrwyr dros y blynyddoedd, ac i’r ffordd y mae’r Brifysgol wedi effeithio ar y dref. Yn ystod y cyflwyniad hwn, tynnir sylw at straeon o ddegawdau gwahanol, a defnyddir eitemau o’r
ddwy archif.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

| Gwenda Sippings & Juylie Archer 


In 2017 the Old Students’ Association celebrated its 125th anniversary. The archives of the Association, held at The National Library of Wales, and those of the University itself, demonstrate the range of student experiences over the years, and how the University has had an impact on the town. This talk will highlight
some of the stories from different decades and will be illustrated by items from both archives.

***Event held in English***

***Free admission by ticket***


Delwedd / Image: Kicking The Bar, Casgliad Coleg Prifysgol Aberystwyth Ciii 212

Event Details

Doors Open at 12:30PM
Starts at 1:00PM

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Need help or lost your ticket?

Contact the event organiser
Contact Venue
Tickets are not available to purchase online for this date.
Price

Ticket price
£0.00

Share this event