The Albion and the art of emigration

Wed 3rd April 2019
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Gyda Dr Rowan O'Neill

Mae’r ddau adeilad amlwg ar y doc yn Aberteifi yn sefyll fel cofadeiliau i hanes morwrol cyfoethog y dref. Cafodd stordy Pen-y-Bont ei adeiladu fel stordy ym 1745. Ym 1785, prynwyd yr adeilad gan y brodyr Thomas a John Davies, a fu’n gwasanaethu’r diwydiant cychod gyda llofft i weithgynhyrchu hwyliau yn y storfa a ffowndri ym Mhen-y-Bont. Erbyn troad y 19eg ganrif, roedd y brodyr hefyd wedi prynu cychod gan
gynnwys y llong ddeufast gyflym, yr Albion. Cludodd yr Albion 27 o deuluoedd o Sir Aberteifi i New Brunswick, Canada ym 1819 i sefydlu anheddiad Aberteifi. Bydd y cyflwyniad hwn yn ystyried hanes mudo o Aberteifi a’r ffyrdd o goffau’r digwyddiad, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer 2019, deucanmlwyddiant siwrnai wreiddiol yr Albion.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***

| With Dr Rowan O'Neill


Two prominent buildings on the dock in Cardigan stand as monuments to the town’s rich maritime history. The Bridge End storehouse built in 1745 was purchased by brothers Thomas and John Davies in 1785, who served the shipping industry with a sail making loft in the warehouse and a foundry at Bridge End. By the turn of the 19th century, the brothers had also purchased ships including the fast sailing brig, the Albion. The Albion transported 27 families from Cardiganshire to New Brunswick, Canada in 1819 to found the
Cardigan settlement. This talk will consider the history of emigration from Cardigan and the ways in which it has been commemorated, including plans for 2019, the bicentenary of the Albion’s original journey.

***Event held in English***

***Free admission by ticket***

Delwedd / Image: Cardigan Quay c.1860 © Tony Bowen Collection

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event